MENGENAI WANITA MCA

Misi Wanita MCA
  1. Melaksanakan objektif MCA sepertimana yang dinyatakan/disenaraikan dalam Perlembagaan Parti
  2. Mebimbing/mengetuai kaum wanita untuk menjadi lebih aktif dalam bidang politik dan mengambil bahagian dalam proses pembinaan negara
  3. Mengangkat status wanita dan memenuhi kesaksamaan gender