Penafian

  1. Adalah dimaklumkan bahawa semua kandungan editorial, grafik dan video di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan tidak boleh disalin atau digunakan semula tanpa kebenaran daripada pihak kami, pemilik berdaftar domain mca.org.my (selepas ini dirujuk sebagai “Pemilik Tunggal”), yang berhak dari penggunaan mana-mana kandungan sedemikian dalam talian untuk apa-apa maksud adalah dilarang.
  2. Menggunakan apa jua bentuk kandungan hak Publisiti MCA diberikan berdasarkan kebenaran.
  3. Semua bahan kandungan adalah hak cipta dan mana-mana salinan perlu dikekalkan dengan kebenaran diberikan oleh Publisiti MCA. Mana-mana pihak tidak boleh memaparkan, menyiarkan, mencetak kandungan atau bahan yang terkandung dalam portal ini untuk tujuan komersial atau peribadi tanpa kebenaran pihak kami terlebuh dahulu.
  4. Publisiti MCA tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.
  5. Semua maklumat yang dipaparkan di laman web ini adalah benar dan sahih pada masa tarikh dan masa diterbitkan serta tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa.
  6. Bahan agensi berita pihak ketiga yang terkandung dalam mca.org.my dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh diterbitkan, disiarkan, ditulis semula untuk siaran atau penerbitan atau diulang secara langsung atau tidak langsung dalam mana-mana medium media.
  7. Pihak kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan atau ketinggalan daripadanya atau dalam transmisi atau penghantaran semua atau mana-mana artikel atau bagi apa-apa ganti rugi yang berbangkit daripada apa-apa yang disebut di atas.